Đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Bài viết sau đây của Phongthuyweb.net sẽ giới thiệu cho bạn cách tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay. Mục đích giúp các bạn có thể tự tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp bạn phải nộp. Mời các bạn đọc bài viết!

Thuế doanh nghiệp được hiểu là một loại thuế trực thu, được thu trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định thường là theo quý hoặc theo năm. Do vậy, đối tượng áp dụng thu thuế doanh nghiệp là tổ chức, đơn vị cá nhân sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

Cách tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa trên điều 1 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC, mức thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên công thức sau:

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất mức thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó nếu doanh nghiệp đó có trích một khoản lập quỹ dùng để phát triển KH-CN thì tính theo công thức:

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế – phần trích lập quỹ) x Thuế suất thu nhập

Nếu bạn chưa biết tính thu nhập tính thuế, thuế suất thu nhập là bao nhiêu thì rất khó để tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp được. Cách xác định dưới đây sẽ giúp bạn!

Tham khảo thêm: thuốc kích dục nữ giá rẻ

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Để xác định được thu nhập tính thuế bạn cần hiểu 3 khái niệm là thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế và khoản lỗ được kết chuyển.

  • Thu nhập chịu thuế được hiểu là tổng thu nhập các hoạt động KD như sản xuất, KD hàng hóa, dịch vụ.
  • Thu nhập được miễn thuế là tổng các thu nhập cho các hoạt động thu nhập từ trồng trọt, vay vốn, mua cổ phần, từ hoạt động dạy nghề,..
  • Các khoản lỗ kết chuyển là việc nếu doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì số lỗ đó đưỡ bù trừ vào khoản thu nhập chịu thuế.

Công thức xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (thu nhập được miễn thuế + khoản lỗ kết chuyển)

Theo luật mới sửa đổi, tính từ ngày 1/1/2016 trở đi thì các doanh nghiệp sẽ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 20%.

Trên đây là thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất. Hy vọng Phongthuyweb.net mang lại cho các bạn nhiều thông tin hữu ích.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*