Lưu ý về thời hạn nộp tờ khai thuế

Để điều hành tốt một doanh nghiệp, việc nắm bắt các quy định về thuế, kế toán là điều không thể thiếu đối với mỗi chủ doanh nghiệp. Việc nắm rõ các quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện công việc của các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp mình, tránh việc nộp chậm dẫn đến bị xử phạt không mong muốn. Cùng chúng tôi tìm hiểu về thời hạn nộp tờ khai thuế cụ thể trong bài viết dưới đây.

lưu ý về thời hạn nộp tờ khai thuế

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý
Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I được quy định hạn chót là ngày 30/4
Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý II được quy định hạn chót là ngày 30/7
Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý III được quy định hạn chót nộp tờ khai là ngày 30/10
Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý IV được quy định hạn chót là ngày 30/01 của năm dương lịch tiếp theo.
Thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân
Đối với thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý:
Đối với trường hợp doanh nghiệp bạn nộp tờ khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo tháng thì hạn nộp tất cả các loại tờ khai theo tháng từ tháng 01 đến tháng 12 lần lượt là ngày 20 của tháng tiếp theo sau tháng báo cáo.
Còn đối với trường hợp doanh nghiệp bạn nộp tờ khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quý thì thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ tương tự thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài hàng năm
Đối với thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài hàng năm, doanh nghiệp cần lưu ý, đối với công ty mới thành lập thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng được cấp giấy phép kinh doanh. Đối với công ty đã hoạt động nếu công ty này có thay đổi về vốn điều lệ thì ngày nộp tờ khai thuế môn bài được quy định là ngày 30/01 của năm tiếp sau năm có thay đổi vốn điều lệ ảnh hưởng đến số thuế môn bài cần phải nộp.
Như vậy, trên đây là những quy định cụ thể về thời hạn nộp tờ khai thuế mà các chủ doanh nghiệp, kế toán các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể triển khai đúng theo quy định của pháp luật. Nộp tờ khai thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện, do vậy, để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp nên chủ động tìm hiểu các quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế như trên.

>> https://phongthuyweb.net/dn-phai-luu-tru-toi-thieu-10-nam-doi-voi-hoa-don-dien-tu/

>> https://phongthuyweb.net/hoa-don-dien-tu-la-gi-khi-nao-phai-bat-buoc-su-dung-hddt/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*